INVENTING THE FUTURE 
WITH CONFIDENCE

CONFIDA je međunarodna mreža za porezno savjetovanje i reviziju, s uredima u Austriji i brojnim zemljama jugoistočne Europe. - O NAMA

Publikacije

NEWSLETTER CONFIDA ZAGREB 1/2015

NEWSLETTER CONFIDA ZAGREB 1/2015